Huisregels tijdens evenementen Schilderswijk Krimpen

Om ervoor te zorgen dat onze evenementen een veilige en aangename ervaring blijven voor iedereen, hebben we enkele belangrijke huisregels opgesteld. Door deze regels te volgen, kunnen we samen een respectvolle en inclusieve omgeving creëren waarin alle bezoekers kunnen genieten. Lees hieronder onze huisregels zorgvuldig door en neem de verantwoordelijkheid om ze na te leven. Samen zorgen we voor een positieve en gedenkwaardige ervaring tijdens onze evenementen.

 1. Door de activiteit te betreden geeft de bezoeker aan zich akkoord te verklaren met de inhoud van dit reglement.
 2. Geldig legitimatiebewijs verplicht te tonen wanneer erom wordt gevraagd door de bar, het personeel, de kassa of de beveiliging.
 3. Ter bescherming van uw en andermans veiligheid bestaat de kans om gefouilleerd te worden door een beveiliger. Indien hier geen medewerking aan wordt verleend kan de toegang ontzegt worden.
 4.  In bezit, gebruik, onder invloed of handel in verdovende middelen zijn ten strengste verboden. Bij constatering hiervan volgt ontzegging en zo nodig de politie ingeschakeld worden.
 5.  Bij constatering van wangedrag, (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie, geweldpleging of anderszins hinderlijk, aanstootgevend of overlast gevend gedrag zal de politie gewaarschuwd worden.
 6.  Het is verboden om huisdieren mee te nemen.
 7.  Bezoekers mogen geen eigen meegebrachte consumpties in het pand of op het terrein nuttigen.
 8.  Na sluitingstijd is het niet toegestaan op het terrein te blijven.
 9.  Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies, vermissing of diefstal van eigendommen.
 10.  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade toegebracht aan (eigendommen van) bezoekers.
 11.  Overtreding van het huisreglement kan leiden tot ontzegging of andere sancties.
 12.  In geval van toegebrachte schade, kosten aan materialen of personen werkzaam voor de buurtvereniging, worden deze verhaald op de veroorzaker.
 13.  In situaties waarin dit huisreglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.
 14.  Er worden alleen zwak alcoholische dranken geschonken aan personen van 18 jaar of ouder. Diegene die personen onder de 18 jaar van alcohol voorziet is mede strafbaar.
 15.  Er worden beeldopnamen gemaakt van onze evenementen en deze worden op onze website gepubliceerd.

Aanmelden Buurtpreventieteam

IMG 0022 2

Sluit je aan bij de gezelligste buurtvereniging!

Aanmelden als lid