Buurtpreventie

Buurtpreventie

Sinds februari 2009 heeft de schilderswijk een buurtpreventieteam. Middels deze website willen we u nader informeren over het buurtpreventieteam.

Het ontstaan van het buurtpreventieteam
In februari dit jaar zijn er veel woninginbraken geweest in onze wijk. Wij als buurtbewoners c.q. buurtvereniging wilden niet nutteloos toekijken hoe onze huizen werden leeggehaald. Wij zijn toen begonnen met het wachtlopen op de tijden, dat er werd ingebroken. Dit resulteerde in het feit dat er sinds het moment dat wij lopen geen inbraken meer zijn geweest. We weten uiteraard niet of dit het gevolg is van het wachtlopen maar we denken dat dit wel meespeelt. We hebben toen gedacht hoe kunnen we verder nog iets betekenen voor de wijk. We zijn toen begonnen met het buurtpreventieteam.

Wat doet het buurtpreventieteam allemaal?
We lopen nog steeds wacht, niet meer elke avond maar nog wel regelmatig op onregelmatige tijden. Tijdens de rondes letten we op een hoop dingen. Van verdachte personen tot het controleren van de straatverlichting. Wij doen ons best om alles in de gaten te houden. Ook letten wij op het feit of u waardevolle spullen open en bloot achterlaat in uw auto. Of andere zaken. Als wij dit constateren zullen wij u op de hoogte stellen door middel van een briefje.

Wat kan het buurtpreventieteam voor mij als buurtbewoner betekenen?
Als buurtpreventieteam kunnen wij een hoop doen als we weten wat uw klacht c.q. opmerking is over de wijk. Heeft u overlast van jongeren. Rijden ze veel te hard in de straat. Is uw auto beschadigd laat het ons dan weten. Wij hebben regelmatig contact met zowel de politie als gemeente.

Ook bij het buurtpreventieteam!
Ook u kunt zich opgeven voor het buurtpreventieteam. Kijk dan op de website voor meer informatie of neem contact met ons op. Dit kunt u doen op de hieronder beschreven manier.

Contact
Om voor u als buurtbewoner aanspreekbaar te zijn is er een email adres en een telefoonnummer in het leven geroepen. Wilt u iets melden kan dat altijd. Het is altijd mogelijk dat u niemand aan de lijn krijgt spreek dan een boodschap in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

Het telefoonnummer van het buurtpreventieteam is
06-33836462

Het email adres van het buurtpreventieteam is
buurtpreventie@schilderswijk-krimpen.nl